;

Gaeilge

Tá an Ghaeilge ag croílár Chumann Lúthchleas Gael
Tá an Ghaeilge ag croílár Chumann Lúthchleas Gael

Tacaíonn Cumann Lúthchleas Gael le cur chun cinn na Gaeilge, an damhsa Ghaelaigh, an cheoil, na hamhránaíochta agus an chultúir Ghaelaigh i gcoitinne. Chun an ról sin a chomhlíonadh tá struchtúir éagsúla i bhfeidhm ag Cumann Lúthchleas Gael.

Tá Coiste Náisiúnta na Gaeilge lonnaithe i bPáirc an Chrócaigh chun polasaí a fhorbairt chun an Ghaeilge a chur chun cinn go praiticiúil i gcomhar leis an Oifigeach Gaeilge. Foilsíodh Straitéis Chumann Lúthchleas Gael don Ghaeilge ag Comórtas Peile na Gaeltachta i mí an Mheithimh 2019 (is féidir í a íoslódáil ar an leathanach seo).

Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha ann a chuireann an Ghaeilge chun cinn sa Chumann go náisiúnta. Tá Oifigeach Gaeilge lánaimseartha i gcúige Uladh, freisin.

Tá coistí i ngach contae agus i ngach cúige.

Tá sé de dhualgas ar gach club sa tír Oifigeach Gaeilge/Cultúir a cheapadh.

Tá dhá leabhrán ann le treoir agus cabhair a thabhairt do na hOifigigh sin – ‘An tOifigeach Gaeilge sa Chlub’ agus ‘Leabhrán Téarmaí Gaeilge’. D’fhoilsigh Coiste Náisiúnta na Gaeilge na leabhráin sin.

Tugann an tOifigeach Gaeilge i gcomhar le Coiste Náisiúnta na Gaeilge cabhair agus tacaíocht d'eagrais eile a bhíonn ag cur chun cinn na Gaeilge. Is iad seo a leanas baill reatha Choiste Náisiúnta na Gaeilge:

Gráinne McElwain, Naomh Anna Leitir Móir, Gaillimh

Jamie Ó Tuama, Rúnaí, Dún Doire, An Mhí

Sinéad Ní Fhionnagáin, CLG Fhine Ghallainn, Áth Cliath

Tomás Rua Ó Cadhla, CLG Dhún na Mainistreach-Baile na Cúirte, Port Láirge

Frainc Mac Cionnaith, Cill Chua, Co. an Dúin

Liam Ó Laochdha, (An Mhumhain) CLG Eochaill, Co. Chorcaí

Tricia Ní Chearra, (Ulaidh) CLG Sheáin Uí Mháirtín, An Dún

Séamus Ó Mídheach, (Laighin) CLG Ard Cloch, Co. Chill Dara

Barra Mac Thiarnáin, (Connachta) CLG Chill Tiobraid, Co. Liatroma

Is féidir breis eolais faoi ról na Gaeilge i Cumann Lúthchleas Gael a fháil ó Pháirc an Chrócaigh ach teagmháil a dhéanamh le Jamie Ó Tuama ag 087 9505695 / 01 8192941 nó tríd an ríomhphost ag jamie.otuama@gaa.ie.